Användarvillkor

VIKTIGT

Läs noggrant igenom följande Villkoren. Det att Du har köpt eller använt våra produkter innebär att Du fullständigt förstår och accepterar alla villkor och regler som står nedan.

LICENS

Vår webbplats ger en begränsad icke-exklusiv licens så att Du kan använda mallar samt andra produkter av oavhängiga utvecklare som utges av vårt företag och säljs via den här sajten (nedan kallade «Produkter») enligt nedanstående reglerna oo villkoren (nedan kallad «Licens»).

 • GARANTERAD BEGRÄNSAD ANVÄNDNING

  Du får bara använda varje enskild produkt inom ramen för ett enda projekt som ägs av dig eller av din(a) kund(er). Ifall du vill utnyttja samma mall i andra projekt med en liknande utformning, måste du köpa den igen.

 • ÄNDRINGAR

  Du får göra nödvändiga modifikationer i våra produkter, såvida det behövs för att kunna anpassa dem för dina förhållanden.

 • OTILLÅTEN ANVÄNDNING

  Det är inte tillåtet att placera vilken som helst produkt, i ursprunglig eller i en förändrad form, på disketter / CD, på webbsidor eller på en annan databärare. Inte heller får du erbjuda till salu eller på ett annat sätt (låta) sprida dem utan skriftligt tillstånd från SmileTemplates.com.

 • ÖVERLÅTELSE

  Det är förbjudet att vidare licensiera, delegera eller överlåta de därtill hörande rättigheterna till någon som helst tredje person utan skriftligt tillstånd från SmileTemplates.com.

 • EGENDOMSRÄTT

  I alla fall får Du inte förklara att äga någon (exklusiv) upphovs- eller egendomsrätt till våra produkter, antingen i ursprunglig eller i en modifierad form. Samtliga produkter ägs av oberoende innehållsleverantörer. Våra produkter levereras „i befintligt skick“ utan någon garanti, varken uttryckt eller implicerad. Under inga omständigheter skall vårt representationskontor påtaga sig ansvaret för eventuella skador, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga, straffbara eller andra skador som framgår av en användning eller till följd av omöjlighet att använda våra produkter.

ÅTERBETALNINGSVILLKOR

Eftersom SmileTemplates.com erbjuder immateriella varor som inte kan återkallas, brukar vi inte göra återbetalningar efter att en produkt är levererat till kunden. Du måste inse och acceptera detta, när Du köper någonting på den här webbplatsen. Var noga att läsa igenom avsnittet ”Mallens innehåll” samt sidan «Mallens egenskaper» (Produktinformation). Det enda undantaget från denna regel är när en produkt inte motsvarar beskrivning som publicerat på webbplatsen. I så fall kan Du kräva dina pengar tillbaka, vilket sker efter överenskommelse mellan parterna. Tidsfristen för att ansöka om återbetalning är 1 vecka efter leveransdatum.

BEDRÄGERIKONTROLL

Ditt köp kan bli underkastat en 10 – 20 minuters manuell bedrägeritest och/eller fördröjt för en längre period för en grundligare undersökning. Det beror på ett allt ökande antal olagliga operationer som utförs av personer vilka inte är verkliga innehavarna av kreditkort som i bedrägligt syfte används vid betalningar.
Vårt Företag förbehåller sig rätten till att närhelst förändra dessa Användarvillkor utan föregående meddelande.